Fiscal – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

PROCEDIMENT EXCEPCIONAL I TEMPORAL, PER AlS EXERCICIS 2021 I 2022, PER A AJORNAMENTS I/O FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT DE DEUTES DE NATURALESA PÚBLICA (BOE 21/4/2021)

PROCEDIMENT EXCEPCIONAL I TEMPORAL, PER AlS EXERCICIS 2021 I 2022, PER A AJORNAMENTS I/O FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT DE DEUTES DE NATURALESA PÚBLICA (BOE 21/4/2021)

S’ha aprovat un procediment excepcional i temporal, durant els exercicis 2021 i 2022, per a la concessió per les Delegacions d’Economia i Hisenda d’ajornaments i/o fraccionaments del pagament de deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres, derivades del reintegrament

FRACCIONAMENT EXTRAORDINARI PER AL PAGAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI DERIVAT DE LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES PER A BENEFICIARIS DURANT L’ANY 2020 DE PRESTACIONS VINCULADES A EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (BOE 7/04/2021)

FRACCIONAMENT EXTRAORDINARI PER AL PAGAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI DERIVAT DE LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES PER A BENEFICIARIS DURANT L’ANY 2020 DE PRESTACIONS VINCULADES A EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (BOE 7/04/2021)

Per a aquelles persones que hagin estat beneficiàries de prestacions derivades d’un ERTO i la declaració de Renda del qual hagi resultat positiva, s’ha establert un fraccionament extraordinari de l’import a pagar de la declaració, de manera que poden fraccionar

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D’AJUDES PER LA COMPRA I/O INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D’AIRE PER A REDUIR ELS CONTAGIS PEL COVID-19 PER A CONTENIR LA PROPAGACIÓ D’INFECCIONS CAUSADES PEL COVID (BOIB 17/12/2020)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D’AJUDES PER LA COMPRA I/O INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D’AIRE PER A REDUIR ELS CONTAGIS PEL COVID-19 PER A CONTENIR LA PROPAGACIÓ D’INFECCIONS CAUSADES PEL COVID (BOIB 17/12/2020)

OBJECTE : Subvencions per a la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 segons el RITE, i un mesurador de

SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE TRANSPORT PER CARRETERA DE VIATGERS I MERCADERIES, EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (BOIB 26/11/2020)

SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE TRANSPORT PER CARRETERA DE VIATGERS I MERCADERIES, EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS (BOIB 26/11/2020)

BENEFICIARIS Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els treballadors autònoms i les petites i mitjanes empreses que siguin titulars d’autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades en l’àmbit territorial de les Illes Balears i realitzin l’activitat o objecte

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES Al FOMENT DE L’EMPRENEDORIA FEMENINA ANUALITAT 2020 – CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ D’ESPANYA (BOE 18/11/2020)

CONVOCATÒRIA D’AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES Al FOMENT DE L’EMPRENEDORIA FEMENINA ANUALITAT 2020 – CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ D’ESPANYA (BOE 18/11/2020)

Destinataris: Dones que hagin creat la seva empresa en els últims 12 mesos Termini de sol·licitud: 18/12/2020 Les persones beneficiàries de les ajudes podran ser: Línia 1. Dones que estiguin treballant per compte propi i que s’hagin donat d’alta en