ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES ESTABLERTES EN L’ORDRE DE 4 DE MAIG DE 2020, PER LA QUAL ES VA APROVAR EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE SALUT LABORAL, EN EL MARC DE L’ESTRATÈGIA DE RESPOSTA A LA INFECCIÓ PEL COVID-19, EN EL SECTOR DE PERRUQUERIES I CENTRES D’ESTÈTICA (BOIB 15-05-2020) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic