Coronavirus – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

CANVIS EN LES MESURES TEMPORALS I EXCEPCIONALS PER RAÓ DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19 EN L’ILLA D’EIVISSA, A l’EMPARA DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA (BOIB 29-10-2020)

CANVIS EN LES MESURES TEMPORALS I EXCEPCIONALS PER RAÓ DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19 EN L’ILLA D’EIVISSA, A l’EMPARA DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA (BOIB 29-10-2020)

En l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, s’han d’aplicar les mesures de prevenció temporals i excepcionals següents: LIMITACIONS DE LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES EN HORARI NOCTURN S’ESTABLEIX, PER A l’ILLA D’EIVISSA, ENTRE LES 22.00 HORES I LES 06.00

COVID: ES PRORROGUEN LES MESURES ADOPTADES MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE 9 D’OCTUBRE DE 2020, I S’ESTABLEIX LA FLEXIBILITZACIÓ D’ALGUNES MESURES PER A l’ILLA DE FORMENTERA (BOIB 24/10/2020)

COVID: ES PRORROGUEN LES MESURES ADOPTADES MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE 9 D’OCTUBRE DE 2020, I S’ESTABLEIX LA FLEXIBILITZACIÓ D’ALGUNES MESURES PER A l’ILLA DE FORMENTERA (BOIB 24/10/2020)

1. Prorrogar, per un període de quinze dies, les mesures contingudes en la resolució de la consellera de Salut i Consum de 9 d’octubre de 2020 per la qual es prorroguen les mesures adoptades mitjançant resolució de 25 de setembre

AJUDES PER A PROJECTES D’INICIACIÓ O CONSOLIDACIÓ DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES DE LES ILLES BALEARS AFECTADES PEL COVID-19 (BOIB 24/9/2020)

AJUDES PER A PROJECTES D’INICIACIÓ O CONSOLIDACIÓ DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES DE LES ILLES BALEARS AFECTADES PEL COVID-19 (BOIB 24/9/2020)

Presentació de les sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 15 d’octubre del 2020. Beneficiaris Les empreses emergents (startups), cooperatives, autònoms, emprenedors, les microempreses, així com les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d’ara endavant,