Objecte i finalitat de les ajudes
L’objecte d’aquestes ajudes és dinamitzar i fomentar la indústria de la moda Adlib a la illa d’Eivissa a través de la participació en fires, passarel·les i esdeveniments especialitzats que permetin la promoció de la moda Adlib, així com incentivar les actuacions encaminades a millorar la pròpia indústria de la moda Adlib.
Tot això amb la finalitat de promoure el millor coneixement de la indústria de la moda d’Eivissa en l’exterior i el seu millor posicionament al mercat.

Persones beneficiàries. 
Podran sol·licitar les ajudes els dissenyadors i les dissenyadores de moda, complements i accessoris de moda Adlib que compleixin els requisits següents:
– Estar donat d’alta com a societat, com a autònom o com CB a la illa d’Eivissa, l’epígraf corresponent i, en tot cas, al moment de sol·licitud de l’ajuda i fins avui de justificació de l’activitat objecto de subvenció.
– Tenir taller de confecció propi o contractat a la illa d’Eivissa, especificant adreça i dades de contacte, horari, nombre de treballadors/as i breu descripció de l’inventari. El taller ha d’estar inscrit o hagi sol·licitat la inscripció en el Registre Industrial del Govern dels Illes Balears.
– Estar donat d’alta en la Seguretat Social, en tot cas al moment de la sol·liciteu de l’ajuda i fins avui de justificació de l’activitat objecto de la subvenció.

Activitats subvencionables i imports
Línia 1: Participació en fires, passarel·les i esdeveniments especialitzats que permetin la promoció de la moda Adlib
– Assistència i participació en fires, passarel·les o esdeveniments especialitzats de moda locals, excloses les organitzades pel Consell Insular d’Eivissa: 300 Euros per fira.
– Assistència i participació en fires, passarel·les o esdeveniments especialitzats de moda nacionals, d’acord amb les quantitats següents depenent de la durada de l’activitat:
500 Euros per assistència amb durada 1/2 dies
900 Euros per assistència amb durada 3 dies o més
– Assistència i participació en fires, passarel·les o esdeveniments especialitzats de moda celebrades fora d’Espanya, d’acord amb les quantitats següents depenent de la durada de l’activitat:
1.000 Euros per assistència amb durada 1/2 dies
1.800 Euros per assistència amb durada 3 dies o més
Als imports anteriors es podrà afegir, fins a un 50%, les despeses de la inscripció per participar en la fira, passarel·la o esdeveniment. Quedaran exclosos les despeses d’inscripció o participació que no s’hagin abonat directament a l’organitzador de la fira, passarel·la o esdeveniment de moda.
La quantitat màxima a rebre per cada sol·licitant en aquesta línia de subvencions serà de 3.000 euros.

Línia 2: Per incentivar les actuacions destinades a millorar la indústria de la moda Adlib
– Despeses per adquirir maquinària, utensilis i un altre tipus de materials no fungibles per a l’elaboració i confecció dels dissenys.
– Despeses per adquirir instruments de suport per a l’exposició dels dissenys.
– Despeses per crear pàgines web del/ de la dissenyador/a o l’empresa, així com per renovar les pàgines web (entès com la modernització de la pàgina completa, la inclusió de noves seccions i la incorporació de canals de comercialització però, en cap cas, com l’actualització o traducció de continguts).
En cap cas, en les dues línies, seran considerats despeses subvencionables:
– Les despeses que no compleixin l’objecte de la convocatòria.
– Les despeses subvencionables, però l’import dels quals, en la seva adquisició, sigui superior al valor de mercat.
– Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
– Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, com és el cas de l’IVA.

Presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds, amb els documents de justificació finalitzarà el 30 de setembre de 2018.

Ajudes per al foment de la moda Adlib, per a l’any 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad