CALENDARI LABORAL GENER 2021 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL GENER 2021

01-01-2021…Any Nou… A tota la Comunitat Autònoma

06-01-2021Epifania del Senyor… En tota la Comunitat Autònoma

21-01-2021…Santa Inés…Només en la Parròquia de Santa Inés.

 

CALENDARI CONTRIBUENT GENER 2021

Fins al 20

 • Model 111/123/115, rendiments treballo, cap. Mobiliari i immobiliari
 • Model 190/193/180, Resum anual de retencions
 • Model 700. Ecotaxa

Fins al 30

 • Model 303 d’autoliquidació de l’IVA
 • Model 130/131 d’autoliquidació del pagament fraccionat de l’IRPF
 • Model 390 Resum anual d’IVA
 • Model 309/349 d’operacions intracomunitàries
 • Model 184 declaració informativa per a entitats en règim d’atribució

de rendes.

 • Model 710 Ecotaxa

 

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS GENER 2021

(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

03-01-2021…Domingo

 

AGENDA AMB L’ASSESSORIA GENER 2021

Lliurar de l’1 al 10 de gener 2021 :

 • Factures emeses i rebudes desembre 2020
 • Documentació bancs desembre 2020
 • Altres documents comptables desembre 2020
 • I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

Lliurar màxim abans de el 22 de gener 2021:

 • les modificacions de nòmines del mes corrent
 • faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
 • Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent

 

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web

CALENDARI LABORAL GENER 2021