CALENDARI LABORAL NOVEMBRE 2020 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

4-11-2020 …Sant Carles… Només en la Parròquia de Sant Carles

 

16-11-2020…Santa Gertrudis…Només en la Parròquia de Santa Gertrudis

 

Nota: Totes les festes nacionals i locals esmentades tenen caràcter d’abonables i no recuperables.

 

CALENDARI CONTRIBUENT NOVEMBRE 2020

 

Fins al dia 5

2n termini Imposat renda persones físiques.

 

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS NOVEMBRE 2020

(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

 

29-11-2020…Diumenge

 

AGENDA AMB L’ASSESSORIA NOVEMBRE 2020

 

Lliurar de l’1 al 10 de novembre 2020:

  • Factures emeses i rebudes octubre 2020
  • Documentació bancs octubre 2020
  • Altres documents comptables octubre 2020
  • I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

 

Lliurar màxim abans del 22 de novembre 2020:

  • les modificacions de nòmines del mes corrent
  • faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
  • Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent

 

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web

CALENDARI LABORAL NOVEMBRE 2020