CALENDARI LABORAL OCTUBRE 2020 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL OCTUBRE 2020

12-10-2020 …Festa Nacional. En tota la Comunitat Autònoma

24-10-2020…Sant Rafel…Només en la Parròquia de Sant Rafel

Nota: Totes les festes nacionals i locals esmentades tenen caràcter d’abonables i no recuperables.

CALENDARI CONTRIBUENT OCTUBRE 2020

De l’1 al 20 (3er Trimestre)
Retencions del treball, captal mobiliari i immobiliari
IVA
Pagaments fraccionats IRPF
Declaració operacions intracomunitàries

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS OCTUBRE 2020
(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

12-10-2020…Dilluns, Festa Nacional

AGENDA AMB L’ASSESSORIA OCTUBRE 2020

Lliurar de l’1 al 10 d’octubre 2020 :
• Factures emeses i rebudes setembre 2020
• Documentació bancs setembre 2020
• Altres documents comptables setembre 2020
• I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

Lliurar màxim abans del 22 d’octubre 2020:
• les modificacions de nòmines del mes corrent
• faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
• Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web

CALENDARI LABORAL OCTUBRE 2020