OBJECTE

Subvencions per a les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades a les Illes Balears, per a pal·liar l’impacte econòmic ocasionat en el sector a conseqüència de l’alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat de transport.

BENEFICIARIS

  1. Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’autorització de transport públic de viatgers i mercaderies residenciades a les Illes Balears, i que hagin reduït la seva facturació, a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, en el període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, en relació amb el mateix període de l’any 2019, en els següents percentatges:

– En les empreses titulars d’autoritzacions de transport discrecional de viatgers de la classe VD i VTC, almenys un 75%.

– En les empreses titulars d’autoritzacions de transport de mercaderies (MDL i MDP), almenys un 30%.

– En les empreses titulars d’autoritzacions de transport discrecional de viatgers VT, almenys un 75%.

2. Les empreses titulars d’autoritzacions VT únicament podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes si no han estat beneficiàries de la subvenció atorgada mitjançant l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria extraordinària d’ajudes per a reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19.
3. Els beneficiaris, en el moment de la presentació de la sol·licitud, han de complir tots els requisits que preveu l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

 

SELECCIÓ DE BENEFICIARIS

 

Procediment de concurrència no competitiva. En conseqüència, s’han de seleccionar totes les persones físiques i jurídiques titulars d’autoritzacions de transport públic de viatgers i mercaderies residenciades en l’àmbit territorial de les Illes Balears que compleixin els requisits d’aquesta convocatòria i que adjuntin la documentació adequada a la sol·licitud.

Les subvencions s’atorguen fins que s’esgoti el crèdit pressupostari, per ordre d’entrada de registre amb la documentació completa, o d’esmena de deficiències.

Quantia de les ajudes

  1. Per a les empreses amb autorització de transport discrecional de viatgers de la classe VD i VTC, fins a un màxim de 300.000 € per beneficiari, tenint en compte l’antiguitat i places del vehicle, de la següent manera:
PLACES
Fins a 5 anys Entre 6 i 10 anys Entre 11 i 15 anys Més de 16 anys
Menys de 10 1.000€ 800€ 600€ 400€
Entre 10 i 25 1.200€ 1.000€ 800€ 600€
Entre 26 i 39 1.400€ 1.200€ 1.000€ 800€
Entre 40 i 57 1.600€ 1.400€ 1.200€ 1.000€
Més de 57 1.800€ 1.600€ 1.400€ 1.200€

 

Per a calcular l’antiguitat dels vehicles es tindrà en compte l’existent a data 31 d’agost de 2020.

  1. Per a les empreses amb autorització de transport de mercaderies, l’ajuda total és de 450.000 €, que es distribuirà a raó de 800 € per vehicle amb autorització per a vehicles pesants (MDP) i 600 € per vehicle amb autorització per a vehicles lleugers (MDL), fins a un màxim de 50.000 € per beneficiari.
  2. Per a les empreses amb autorització de transport discrecional de viatgers VT, l’ajuda total és de 650.000 €, que es distribuirà a parts iguals per autorització VT, amb un màxim de 2.000 € per beneficiari.

 

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria (17/11/2021) o fins a esgotar-se el crèdit pressupostari.

Convocatòria d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per a pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s’han produït per l’alerta sanitària derivada de la Covid-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat (BOIB 26/10/2021)
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad