Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre. (BOE núm. 271, de 9 de novembre de 2018)

Va entrar en vigor dissabte 10 de novembre, i estableix que serà la banca, i no el client, qui hagi de paga l’ITP i AJD.

Amb anterioritat es disposava que el subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, era el prestatari, quan es tractés d’escriptures de constitució de préstec amb garantia.

El Tribunal Suprem, en les sentències 1505/2018, de 16 d’octubre, 1523/2018, de 22 d’octubre, i 1531/2018, de 23 d’octubre va anul•lar el criteri seguit fins al moment.

Amb posterioritat, el 6 de novembre de 2018, el Ple de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem, va acordar tornar a fer recaure sobre el prestatari l’obligació del pagament de l’impost.

Ara el Reial decret llei modifica els articles 29 i 45.I.B) del Text Refós, i l’article Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats. Els bancs no hauran de pagar l’impost a les hipoteques que concedeixin a l’Estat, l’Església i les ONG.

La banca pagarà l’impost de les hipoteques
Tagged on:                 
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad