Les mesures que portarà la nova llei d’autònoms – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

La nova norma inclourà més de vint mesures històriques per més de tres milions de treballadors afiliats a la Seguretat Social
La nova llei d’autònoms inclourà una bateria de mesures històriques per més de tres milions de treballadors. El col·lectiu, que ha estat protagonista en la creació d’ocupació en els últims anys, podrà gaudir d’aquestes novetats.

Les quotes es deslliguen del SMI
La quota dels autònoms societaris ja no es vincularà a la pujada del SMI, com ha ocorregut aquest any, quan es va incrementar un 8%. L’alça la determinaran els Pressupostos de l’Estat.

Solament es pagarà pels dies treballats
L’autònom es podrà donar d’alta fins a 3 vegades cada any, des del dia en el qual reuneixi els requisits per incorporar-se al sistema i es permetran fins a tres baixes en cada any natural, els efectes del qual coincidiran també amb el dia real en el qual ha cessat.

Ajudes per conciliar
El suport a la dona treballadora, en aquest cas autònoma, queda reflectit en la llei. Així, es fixa una exempció del 100% de la quota durant dotze mesos per cura de menors o depenents; i per a aquelles autònomes que s’incorporin a l’ocupació després de la maternitat s’estableix una tarifa plana de 50 euros que es podrà gaudir durant un any després de la seva incorporació després de dos anys de cessament.

Els recàrrecs es redueixen fins al 10%, a la meitat
La llei redueix, i no solament per al cas dels autònoms, els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social a la meitat, des del 20% actual fins al 10% en el primer mes. No es recull en la llei la proposta de LLIGA que els autònoms sàpiguen amb total seguretat quan estan obligats o no a donar-se d’alta en el règim especial d’autònoms, alguna cosa que avui no és clar.

Tarifa plana de 50 euros al mes durant un any
La nova normativa amplia la tarifa plana de 50 euros al mes a un any i també permetrà reprendre el negoci amb aquesta tarifa després de dos anys d’haver interromput l’activitat. En l’actualitat cal esperar cinc anys per posar fer-ho.

Canviar de base de cotització
La norma permetrà canviar la base de cotització fins a quatre vegades a l’any, enfront de les dos actuals per adequar-la als seus ingressos.

Manutenció
El Govern haurà d’estudiar durant la setmana vinent la proposta que els autònoms puguin deduir-se en l’IRPF el 20% de les despeses de manutenció quant es treballa des de casa.

Pluriactividad: devolucions d’ofici
El treballador no haurà de reclamar la devolució de l’excés de cotitzacions pagades a la Seguretat Social en cas de pluriactividad. El sistema retornarà d’ofici les quantitats que hagin estat pagades de més.

Accidents en camí
Es reconeix l’accident «in itinere» (d’anada o de tornada al llocs de treball), del treballador autònom.

Dret a formació
Aquest col·lectiu de treballadors tindrà per fi dret a la formació adaptada a les seves necessitats reals.

Un any per a l’entrada dels autònoms en el CES
Les organitzacions d’autònoms més representatives seran considerades de «utilitat pública» i es fixa un termini d’un any per a la seva entrada en el Consell Econòmic i Social (CES) així com per a la constitució del Consell del Treball Autònom.

Millores per als discapacitats que decideixin emprendre
El pacte inclourà millores per als discapacitats que es decideixin a emprendre. També es beneficiaran d’aquestes millores els fills amb discapacitat dels treballadors per compte propi, que podran contractar-los.

Les mesures que portarà la nova llei d’autònoms
Tagged on: