Nous accessos electrònics en assistència sanitària i targeta sanitària europea – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

L’ Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha establert dos nous accessos electrònics en els serveis d’assistència sanitària i en la targeta sanitària europea, disponibles a la Seu electrònica així com a través del portal La teva seguretat Social. A partir d’ara, es podrà consultar electrònicament tant el dret a l’assistència sanitària i gestionar la seva acreditació, com la tramitació de la Targeta sanitària europea.

Els accessos que es realitzin amb identificació a través d’un certificat digital o a través del sistema Cl@ve (usuari i contrasenya), dirigiran a l’usuari al portal La teva Seguretat Social. En els accessos realitzats sense identificació, és a dir, sense certificat digital, mantindran l’accés a través de la Seu Electrònica.

  • Assistència sanitària: Consulta del dret i emissió del document acreditatiu del dret

A través d’aquest servei, totes les persones que vulguin comprovar si tenen dret a l’assistència sanitària pública tant com a assegurats o com a beneficiaris, podran consultar-ho electrònicament a més de tenir la possibilitat d’obtenir el document acreditatiu d’aquest dret.

Si l’accés es realitza amb identificació digital, se li dirigirà al portal La teva Seguretat Social i en l’apartat “Assistència sanitària”, haurà de prémer a “descarregar certificat”.

Si accedeix sense identificar-se, haurà de completar la informació manualment. Una vegada emplenat el model, se li assignarà un nombre de referència amb el qual haurà de tornar a entrar al servei en un espai de temps no inferior a 15 minuts per obtenir la informació. Existeix a més la possibilitat d’aportar l’adreça de correu electrònic i rebre la resposta per aquesta via.

  • Targeta Sanitària Europea (TSE):

Aquest servei permet als titulars del dret a l’assistència sanitària i beneficiaris al seu càrrec que compleixin els requisits realitzar la sol•licitud o la renovació de la Targeta Sanitària Europea (TSE).

Si s’accedeix amb identificació, es dirigirà automàticament al portal La teva Seguretat Social, on es podrà sol•licitar o renovar la Targeta Sanitària Europea (TSE). A més, podrà consultar si està en possessió d’una TSE en vigor.

Si accedeix sense identificació, podrà sol•licitar o renovar la Targeta Sanitària Europea (TSE) només per al titular del dret a l’assistència sanitària i consultar l’estat d’una sol•licitud o renovació de TSE, completant la informació manualment. És necessari tenir actualitzat el domicili que figuri en la base de dades de la Seguretat Social.

La TSE s’enviarà al domicili en un termini màxim de10 dies.

Alguns assegurats no poden obtenir la TSE a través d’aquest servei d’Internet, com per exemple els perceptors de prestacions per desocupació o els assegurats amb contracte de caràcter temporal, entre uns altres. En aquests casos, hauran de personar-se amb cita prèvia en qualsevol CAISS del INSS, o en les Adreces Provincials o Locals del ISM, en el cas dels titulars del Règim Especial de Treballadors del Mar.

Nous accessos electrònics en assistència sanitària i targeta sanitària europea
Tagged on: