En virtut d’això d’aquest acord, les Comunitats Autònomes i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme acorden considerar les següents mesures com a recomanacions o pautes a tenir en compte per les mateixes en relació a les condicions sanitàries dels comerços.

 

Es tracta, de les mesures que s’han vingut posant en pràctica durant tota la crisi del coronavirus i que han demostrat la seva eficàcia i han resultat indispensables per a garantir la higiene i la seguretat en l’activitat comercial i en el procés de compra pel consumidor.

 

Amb aquest acord, es pretén que se segueixin uns certs principis comuns, la qual cosa redundarà en benefici dels comerciants i també, en benefici de treballadors i consumidors:

 

  1. a) LOCALS COMERCIALS I SEGURETAT DELS CLIENTS:

 

– Exigir als locals comercials que assegurin el distanciament social de 1,5 m, la qual cosa podrà implicar per a garantir la seva aplicació efectiva la limitació de l’aforament en el percentatge necessari per a mantenir la citada distància i el control de l’accés de clients. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s’observaran les mesures d’higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi.

– Posar a la disposició del client gel hidroalcohólico en l’entrada del local.

– S’establiran mesures especials per al control d’aforament en centres comercials i espais de venda ambulant de manera que es garanteixi la distància de seguretat.

– Recomanar, quan sigui possible, sentits de circulació de clients en les zones de major confluència, diferenciant tots dos sentits mitjançant balises, cintes de separació i/o vinil adhesiu en el paviment.

– Mantenir mesures d’higiene del local, mínim dues vegades al dia, i sent una d’elles necessàriament entre la finalització de la jornada i l’inici de la següent, posant màxima atenció en els elements d’ús comú. S’utilitzaran productes amb activitat viricida demostrada.

– Exigència d’especials condicions d’higiene en condícies, zones d’ús comú del personal, així com d’àrees de descans i de lactància en centres comercials.

– Limitar l’ús d’ascensors al que permeti el distanciament social de 1,5 m, amb la possibilitat d’ampliar-se si tots els usuaris empren màscara i el centre o establiment empra els mitjans adequats per al seu control.

– Facilitar formes de pagament i recepció del producte sense contacte.

– Mantenir mesures de desinfecció de productes retornats o provats.

– Podrà prohibir-se l’ús de productes de prova per part del consumidor, assegurant el control per personal de l’establiment de la seva utilització o l’ús de monodosis d’un sol ús després de cada ús.

– Establir l’exigència d’higienització de la roba de treball.

– Exercir un control sobre les activitats en eixos comercials i centres comercials que puguin generar aglomeracions.

– Neteja d’emprovadors freqüent, preferiblement després de cada ús.

– Protecció dels productes per a prova individualitzada en cas de sofàs, llits, calçat, joieria o similar.

– Els clients hauran de fer ús de màscares, i en el seu cas, de guants d’un sol ús per a la manipulació de productes no empaquetats en autoservei.

 

  1. b) QUANT ALS TREBALLADORS:

 

– Es tindran en compte i es respectaran els plans de protecció que ja han establert i estan aplicant les empreses i els acords aconseguits per les mateixes amb els sindicats, de manera que l’esforç realitzat per les empreses i empresaris es vegi reforçat.

– Els treballadors han de comptar amb EPIS adequats al nivell de risc, podent establir-se addicionalment altres mesures de protecció física (ús de mampares entre altres) quan no sigui possible garantir una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres, d’acord amb les recomanacions dels serveis de prevenció de riscos laborals.

– Instal·lació de papereres preferentment amb obertura automàtica o pedal, per a dipositar guants, mocadors i màscares.

– Mantenir la gestió dels torns laborals del personal treballador per a escalar l’entrada de treballadors, incorporant, de ser possible, flexibilització en els horaris de treball.

– Mantenir l’exigència d’higienització del lloc i elements d’ús després de cada canvi de torn.

 

  1. c) MESURES ADDICIONALS ESPECÍFIQUES PER A VENDA NO SEDENTÀRIA (MERCATS AMBULANTS):

 

– Els espais no coberts habilitats per a la celebració de mercats no sedentaris, podran estar totalment delimitats amb cinta d’obra, tanques, o amb qualsevol altre mitjà que permeti marcar, de manera clara, els límits de l’espai, i així, evitar una aglomeració de clients.

– Posar a la disposició del client gel hidroalcohólico en cada lloc.

– Recomanar molt especialment, que en la venda no sedentària se substitueixin l’autoservei i el contacte directe pel consumidor amb els productes exposats a la venda pel servei per part d’un empleat.

– Neteja i desinfecció dels llocs abans i després del seu muntatge; així com dels vehicles de càrrega.

– Ampliar la distància entre llocs, ampliant l’espai del mercat ambulant, podent habilitar nous dies de celebració, crear nous espais de venda ambulant, ampliar horaris o altres mesures d’efecte similar.

– No manipular diners per la mateixa persona que manipula el producte o exigir higiene de mans en cada transacció.

RESOLUCIÓ DE 16 DE JUNY DE 2020, DE LA SECRETARIA D’ESTAT DE COMERÇ, PER LA QUAL ES PUBLICA L’ACORD DE LA CONFERÈNCIA SECTORIAL DE COMERÇ INTERIOR, SOBRE PAUTES I RECOMANACIONS SANITÀRIES PER A EXERCIR L’ACTIVITAT COMERCIAL. (BOE 23-06-2020)
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad