El Govern i els sindicats tenen molt avançat un principi d’acord per dur a terme una contrareforma laboral que anul•la els aspectes centrals de la reforma realitzada el 2012 per tornar a la legislació prèvia a aquesta data. Els principals canvis legals que es preveuen són:

Pròrroga dels convenis:
Un d’aquests canvis consistirà en restablir la pròrroga automàtica dels convenis col•lectius, mantenint la seva vigència il•limitada fins que no es pacti un acord nou. Aquesta mesura es coneix com ultra activitat dels convenis i la reforma laboral de 2012 la va limitar a un any, de manera que si transcorreguts 12 mesos les parts no havien pactat un nou conveni, el treballador passava a tenir com a referència el conveni d’àmbit superior o l’Estatut dels Treballadors.

Primacia del conveni de sector:
Una altra de les coses que estaria pràcticament tancada és la recuperació de la primacia o prioritat aplicativa del conveni de sector sobre els convenis d’empresa. També la reforma laboral va canviar aquesta relació, atorgant tot el poder al conveni d’empresa, que podia empitjorar les condicions d’un conveni sectorial. Ara, la reforma que pretén dur a terme el Govern amb els sindicats tornaria a impedir que un conveni d’empresa reculli pitjors condicions laborals per als empleats que aquelles que marqui el seu conveni de sector.

Treballadors de subcontractes:
La tercera qüestió acordada és una nova regulació de les subcontractació o externalització d’activitats per part de les empreses. Així, l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors tindrà una nova redacció, definint què és l’activitat central o fonamental d’una empresa. Un cop feta aquesta definició, si una companyia externalitza un servei que formi part de la seva activitat fonamental, els treballadors de la subcontracta que realitzi aquest servei han de tenir les mateixes condicions laborals, inclosos els salaris, que els de l’empresa principal.

Mentre que, si l’activitat que es subcontracta no forma part del nucli central de l’activitat de l’empresa principal, els treballadors subcontractats es regiran pel conveni del sector de la seva pròpia activitat. Així mateix, es prohibirà que les firmes subcontractades per realitzar un servei externalitzat facin servir contractes d’obra o servei per realitzar tasques que són pròpies de la seva activitat troncal.

Registre de jornada:
El Ministeri de Treball ha acordat amb els sindicats modificar quatre articles de l’Estatut dels Treballadors (4, 12, 34 i 35) i un altre article més de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social. Amb aquests canvis la llei establirà que “serà d’obligació de l’empresa registrar la jornada de cada treballador. Aquest registre de jornada serà diari i ha d’incloure l’horari concret d’entrada i sortida”. A més, els treballadors han de rebre mensualment informació sobre les hores treballades i els seus representants sindicals també. Així com de les hores extraordinàries realitzades. No obstant això, davant la dificultat d’aquest registre en algunes professions o activitats, l’Executiu preveu l’establiment d’algunes excepcions en el compliment d’aquesta nova obligació empresarial.

Segons l’esborrany on Treball regula aquesta nova mesura, els contractes d’una feina a temps parcial també han de recollir expressament “l’horari habitual de treball, sense que sigui suficient a aquests efectes la mera referència al conveni col•lectiu d’aplicació”.

Subsidi per a majors de 52 anys:
La llei recuperarà també el subsidi per a aturats majors de 52 anys que el 2013 va endurir els seus requisits d’accés, elevant l’edat exigida a 55 anys, entre d’altres qüestions. Amb el pacte, aquest ajut rebaixarà les condicions per al seu cobrament.

Jubilació forçosa:
Només hi ha un punt sobre el qual hi ha acord de totes les parts: articular que els convenis col•lectius puguin recollir la jubilació forçosa a l’edat legal de jubilació.

Com diem aquest és un principi d’acord entre sindicats i Govern, en el qual no han participat els empresaris.

Els sindicats i Treball pacten una possible “reforma laboral” sense els empresaris
Tagged on:                 
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad