Una factura rectificativa s’utilitza per a modificar una altra factura original en la qual hi hagi algun error i s’hagi de corregir o completar alguna dada.

Són documents necessaris perquè una factura original no es pot canviar ni modificar, per la qual cosa, si hi ha qualsevol equivocació, s’ha de realitzar a través d’una rectificativa.

Segons l’Agència Tributària, existeixen determinats suposats en els quals és obligatori emetre una factura rectificativa:

* Quan la factura original no compleixi amb algun dels requisits del reglament de les obligacions de facturació ; en concret els articles que estableixen el contingut de la factura i el dels documents substitutius, respectivament.

En cas que s’haguessin donat alguna de les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable de l’IVA, tipus: devolucions d’envasos, impagaments, canvis en els preus, descomptes…

* Si les quotes d’IVA repercutides no s’haguessin precisat bé.

Quan es donés qualsevol de les anteriors situacions, s’hauria d’emetre una rectificativa. No obstant això, des d’Hisenda adverteixen que no es rectificaran les quotes impositives repercutides en els següents suposats:

Quan les causes de la modificació impliqui augmentar les quotes repercutides i els destinataris d’aquest increment no actuïn com els responsables de l’impost o empresaris. Com a excepció, si es produeix una elevació legal dels tipus impositius, la rectificació es pot realitzar en el mes en què entrés aquest augment en vigor i el següent.

* En cas que la pròpia Agència Tributària manifesti en les liquidacions que hi ha quotes impositives reportades i no repercutides més altes que les declarades per l’empresari i hagués comès un frau o havia de saber que estava realitzant una operació fraudulenta.  Una vegada que es compleixen les condicions oportunes per a emetre una factura rectificativa, aquesta ha d’expedir-se en el moment en el qual es tingui constància d’això. Només hi ha una excepció, i és que no poden haver passat quatre anys des que es va reportar l’impost.

Quan i com cal emetre un document d’aquest tipus

Per a emetre una factura rectificativa haurà d’indicar-se com a tal de manera explícita la seva condició, així com el motiu pel qual s’ha procedit a la seva modificació. En aquest sentit, la factura nova haurà d’incloure les dades que identifiquin l’original, el període en el qual es produeix (en el cas de descomptes per volum d’operacions), la correcció que s’hagi dut a terme i hauran d’incloure tots els requisits que estableix el reglament En cas que la factura original hagi tingut un error material que no compleixi els requisits del reglament de facturació, s’haurà d’emetre una rectificativa amb una sèrie especial. El mateix ocorre quan es produeix un error fundat de dret, no determinar correctament la quota repercutida o qualsevol circumstància en la qual calgués modificar la base imposable. Si un empresari o autònom considera que s’ha d’emetre una factura rectificativa per altres motius, s’ha de justificar i realitzar una sol·licitud a Hisenda. El departament de gestió tributària pot autoritzar altres procediments si el considera oportú.

Tipus

Les factures rectificatives, al seu torn, poden realitzar-se per dos motius: substitució o diferències.

Una factura rectificativa per substitució ha d’informar de la rectificació que s’hagi realitzat indicant l’import del canvi. És a dir, que s’han de registrar dues factures: l’errònia, amb imports negatius, i la rectificativa.

Una factura rectificativa per diferències ha d’indicar directament l’import de la rectificació, sense que el signe es tingui en compte.

Factures Rectificatives
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad