Es posa en coneixement dels contribuents i altres interessats del Consell Insular de Formentera que l’Agència Tributària de les Illes Balears (a la qual correspon la funció recaptatòria) procedirà al cobrament, en període voluntari, de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici 2021, de l’impost sobre activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa pel servei de recollida i transport de residus sòlids urbans, de les taxes per entrada de vehicles o carruatges a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe –guals– i reserves de la via pública per a aparcament exclusiu i ocupació de via pública, de la taxa de bicis i d’altres taxes i preus públics de cobrament periòdic corresponents a l’exercici 2021.

TERMINI DE PAGAMENT: de l’1 d’agost a l’1 d’octubre de 2021, tots dos inclusivament.

IBI i altres tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2021 (BOIB 14/7/2021)
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad