A partir del 1 de gener no s’acceptaran les sol•licituds d’ajornament o fraccionament dels següents deutes:
– Els corresponents a obligacions del retenedor o l’obligat a realitzar ingressos a compte, sense excepcions. És a dir, les retencions i ingressos a compte practicats per un empresari o professional.
– Els derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits, tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades. És a dir, el pagament de l’IVA no es podrà ajornar tret que pugui acreditar-se que no ha estat cobrat.
– Els pagaments fraccionats de l’Impost de societats.
– Els que resultin d’haver perdut un recurs o reclamació (en via econòmic-administrativa o contenciós-administrativa) si durant la tramitació del procés es va suspendre l’execució, és a dir, el cobrament.
Aquestes sol•licituds d’ajornament o fraccionament no seran admeses.
Els ajornaments o fraccionaments els procediments dels quals s’hagin iniciat abans de l’1 de gener de 2017 es regiran per la normativa anterior a aquesta data fins a la seva conclusió.
A més, els deutes que no són ajornables, tampoc podran pagar-se en espècie.

Nota: Encara que, de moment, en la normativa res s’estableix, segons manifestacions de responsables del Ministeri és possible que es flexibilitzi la norma permetent l’ajornament d’autònoms o pimes, sense prestar garanties, fins a un màxim de 30.000 euros i per un període d’un any. També es diu que és a punt de sortir una ordre ministerial, que permetrà ajornar per un període màxim de 12 mesos. Caldrà esperar la seva confirmació.

Menys possibilitats d’ajornar o fraccionar els pagaments a Hisenda – Aplicable a procediments iniciats a partir d’1 de Gener de 2017
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad