És una ajuda que consisteix en un pagament únic de 200 euros, per a les persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni, que durant el 2022 hagin estat assalariats, autònoms, o beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació.

Poden demanar aquesta ajuda aquelles persones que, en el 2022:
-Hagin realitzat una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat,
-O hagin estat beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació.
-Sempre que no superin 27.000 euros íntegres de rendes (és a dir, l’import brut sense descomptar despeses ni retencions) i 75.000 euros de patrimoni a 31 de desembre de 2022 (descomptant l’habitatge habitual).

Per al càlcul han de sumar-se les rendes i el patrimoni de les següents persones que convisquin en el mateix domicili: beneficiari; cònjuge; parella de fet inscrita en el registre d’unions de fet; descendents menors de 25 anys, o amb discapacitat, amb rendes que no excedeixin de 8.000 euros (excloses les exemptes); i ascendents fins a segon grau per línia directa.

-I tinguin residència habitual a Espanya.

Per a la determinació d’aquestes circumstàncies s’atendrà la situació existent a 31 de desembre de 2022.

No tenen dret a l’ajuda els qui, a 31 de desembre de 2022:

-Percebin l’Ingrés Mínim Vital (inclou complement d’ajuda a la infància).
-Percebin una pensió abonada pel Règim General o els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l’Estat, així com els qui percebin prestacions anàlogues de les mutualitats de previsió social alternatives al RETA (Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms).

Tampoc tenen dret a l’ajuda, si durant el 2022, alguna de les següents persones que convisquin en el mateix domicili: beneficiari; cònjuge; parella de fet inscrita en el registre d’unions de fet; descendents menors de 25 anys, o amb discapacitat, amb rendes que no excedeixin de 8.000 euros (excloses les exemptes); i ascendents fins a segon grau per línia directa:

-Fossin administradors de dret d’una societat mercantil que no hagués cessat en la seva activitat a 31 de desembre de 2022, o anessin titulars de valors representatius de la participació en fons propis d’una societat mercantil no negociats en mercats organitzats.

Aquesta ajuda pot sol·licitar-se des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2023.

L’ajuda se sol·licitarà a través del formulari electrònic disponible en la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

El termini per a ingressar l’ajuda és de 3 mesos comptats a partir de la data de finalització del termini per a presentar el formulari. Per tant, sent l’últim dia de termini per a sol·licitar l’ajuda el 31 de març de 2023, el termini perquè sigui ingressada serà el 30 de juny de 2023.

Imatge de rawpixel.com en Freepik

Nova Línia directa d’ajuda a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad