Hisenda ha publicat el Pla de Control Tributari per a 2022, on inclou les directrius principals que seguirà l’Agència Tributària per a perseguir les irregularitats fiscals i millorar el compliment de les obligacions tributàries per a enguany. On seran els autònoms i els petits negocis els objectius principals d’aquest control.

Serà  la intel·ligència artificial la que utilitzarà la inspecció per a anticipar-se als possibles incompliments i per a millorar l’assistència al contribuent en la presentació dels principals impostos, com a IRPF i IVA,  el pla incideix especialment en la vigilància dels autònoms i petites empreses, de manera que la inspecció “reprendrà” l’emissió de les conegudes ‘cartes aviso’ als negocis que, al llarg del temps, presenten indicis de “potencial d’incompliment”, com per exemple, per declarar ingressos que estan molt per sota de la mitjana de facturació del seu sector.

També es reprendran amb la mateixa -o major- intensitat que abans de la crisi les  visites in situ d’Hisenda, posant l’accent en els vinculats de societats, que moltes vegades  oculten trames de defraudació de l’IVA i altres efectes pantalla per a evitar la recaptació fiscal.  Precisament aquest impost serà un dels objectius de control més importants de l’Agència Tributària per a enguany i que més podria afectar el col·lectiu, ja que es “ampliarà el col·lectiu d’anàlisi de possibles contribuents no declarants d’IVA”.

 

En resum les línies mestres del pla de control tributari per a 2022, tant a nivell de vigilància sobre els negocis, com d’assistència en la presentació d’impostos seran:

 

Control de les obligacions tributàries en 2022: cartes aviso, visites i lluita contra l’economia submergida

La Agència Tributària preveu desplegar a partir de 2022 una estratègia per a estendre l’ús de tècniques d’anàlisis del comportament del contribuent per a facilitar el seu compliment voluntari, però també per a atallar el presumpte frau dels contribuents.

 

Cartes aviso a autònoms i petits negocis

El plantejament passa per sistematitzar aquestes tècniques per a la millora del compliment voluntari de les obligacions fiscals des del punt de vista de la comunicació amb els contribuents. De fet, una de les novetats més importants per a enguany serà la represa de les tradicionals cartes aviso als negocis que durant un període de temps han presentat alguns indicis d’estar cometent irregularitats fiscals.

Amb aquestes cartes, com es va fer en anteriors anys, es farà saber als autònoms i empreses les informacions de les quals disposa l’Agència Tributària i que apunten a l’existència de riscos d’incompliment. D’aquesta manera, determinats contribuents coneixeran la valoració que del seu comportament fiscal realitza la Inspecció d’Hisenda i podran, a decisió pròpia, o bé explicar que les informacions que han determinat aquesta valoració no són correctes, o bé directament  rectificar la seva situació fiscal, especialment en relació amb les autoliquidacions següents.

D’aquesta manera, explica l’Agència Tributària, s’eviten els costos procediments de comprovació. Per a dur a terme aquesta actuació, Hisenda analitzarà diversos paràmetres financers i d’economia de l’empresa, incloent entre ells aspectes comptables declarats i altres dades del rendiment de l’activitat o de generació de fluxos de tresoreria externs a la pròpia comptabilitat, així com signes externs obtinguts de tercers. Precisament això va ser el que es va fer anys enrere, quan s’informava  els autònoms i empreses que la seva facturació declarada estava molt per sota de la del sector perquè, si el consideraven oportú, rectifiquessin el seu comportament fiscal.

 

Visites a negocis amb molt d’ús d’efectiu i més control sobre el IVA

En 2022 es continuarà amb el tradicional ‘pla de visites’. Tant és així que el document precisa que “s’impulsaran de nou les personacions en les seus on es realitzen activitats econòmiques per a combatre les conductes insolidàries d’una part molt reduïda de contribuents que aprofiten la dificultat de contrastar dades sobre el volum real d’ingressos”. A més, l’Agència Tributària posarà el focus enguany en qüestions de caràcter censal, entre les quals s’inclouran visites als denominats ‘nius de societats’, com poden trobar-se en centres de ‘coworking’ i llocs de simple recepció de correspondència, per a controlar possibles trames de frau en IVA i altres impostos.

A més,  la inspecció intensificarà un any més la vigilància sobre els petits negocis de sectors com l’hostaleria o el comerç, que són habitualment els que més treballen amb diners en efectiu. D’aquesta manera, “continuaran les comprovacions en aquells sectors o models de negoci en els quals s’apreciïn alts nivells d’economia submergida, i especialment d’àmbits en els quals s’utilitza l’efectiu com a únic mitjà de pagament acceptat, o en els quals es pugui utilitzar per sobre de la limitació legal de les transaccions en efectiu”, apunta el document.

També s’ampliarà el col·lectiu d’anàlisi de possibles contribuents no declarants d’IVA i, en el context de la col·laboració amb la Inspecció de Treball, s’analitzaran sectors amb esquemes de subcontractacions freqüents per a comprovar la correcta tributació en IVA i IRPF d’empreses que compten amb treballadors pretesament autònoms.

 

Reforç de la lluita contra l’ocultació de vendes

D’altra banda, i també important per als petits negocis, en el terreny del control de l’economia submergida, l’Agència Tributària reforçarà la lluita contra l’ús de sistemes d’ocultació de vendes, d’acord amb la prohibició legal establerta en la Llei Antifrau.

A més, segons el que es preveu en el Component 27 del Pla de Recuperació i de cara al desenvolupament reglamentari de la llei, l’Agència Tributària està mantenint reunions amb les organitzacions de pimes i autònoms per a analitzar alternatives tècniques que permetin, no sols el compliment d’aquesta prohibició -la del programari de doble ús que s’utilitzen per a ocultar i no declarar vendes-, sinó directament per a donar “solucions digitals integrals” que permetin als negocis complir amb les seves obligacions de facturació amb un sistema que enviï automàticament tota la informació a l’Agència Tributària.

 

Comerç electrònic i economia digital

L’any 2022, l’Agència incidirà també en el control de les transaccions que es realitzen per comerç electrònic, així com en uns certs àmbits de la pròpia economia digital. És a dir, s’augmentarà la vigilància sobre aquells negocis que es desenvolupen essencialment a través d’internet. En relació amb les vendes en línia, es tornarà a incidir en la identificació fiscal de societats no domiciliades a Espanya, però que sí que han de tributar per IVA per les seves vendes a consumidors espanyols.

En relació amb l’economia digital, s’impulsaran fórmules per a obtenir informació econòmica i comercial que pugui ser explotada en posteriors comprovacions. En aquest sentit, Hisenda subratlla que l’increment de l’activitat desenvolupada a través d’internet implica la necessitat d’un control exhaustiu de la seva correcta tributació, evitant el frau i la competència deslleial. Així, enguany, l’Agència Tributària preveu incrementar les actuacions en aquelles activitats digitals que puguin presentar major risc tributari.

 

Actuacions específiques en l’Impost de societats

També continuarà la tasca de comprovació respecte de contribuents que han consignat reiteradament en les seves declaracions bases imposables negatives a compensar i deduccions pendents d’aplicar en l’Impost de societats.

Un altre risc, segons Hisenda, és el aprofitament de beneficis fiscals de manera indeguda per part d’entitats que no tenen activitat i el principal motiu de la qual d’existència és, precisament, aprofitar aquests beneficis. Per això, s’incidirà en els negocis que només serveixen com a vehicles’ per a traslladar beneficis fiscals a tercers inversors interessats a gaudir d’aquests avantatges.

Nou Pla de Control Fiscal 2022. Focus en autònoms i petits negocis
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad