A partir del dia 1 d’octubre 2018 els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

L’Ordre Ministerial ESS/214/2018, d’1 de març que modifica l’Ordre ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remissió Electrònica de Dades (Sistema XARXA) en l’àmbit de la Seguretat Social, estableix l’obligatorietat dels treballadors per compte propi o autònoms per incorporar-se a aquest Sistema. No obstant això, per complir amb aquesta obligació el treballador pot optar per acollir-se a aquest Sistema i gestionar els seus tràmits a través d’un Autoritzat Xarxa o directament fer ús dels serveis electrònics disponibles a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS).

L’obligatorietat s’estén a la recepció de les notificacions, per la qual cosa para la seva consulta i signatura s’haurà d’accedir al servei corresponent en la SEDESS.

El treballador autònom disposarà d’un període transitori de sis mesos des de l’entrada en vigor de la norma perquè l’obligació de l’ús de mitjans electrònics sigui efectiva.

NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES DE LA SEGURETAT SOCIAL
Les notificacions electròniques de la Seguretat Social són un sistema de comunicació obligatori per a empreses i autònoms.
Fins a fa uns anys, quan la Seguretat Social volia comunicar-te qualsevol notificació sobre la gestió de la teva activitat havia de fer-ho per correu postal. No obstant això, des de fa uns anys s’ha activat un sistema de notificacions electròniques.

Funcionament de les notificacions

El servei de notificacions telemàtiques de la Seguretat Social permet l’accés online de qualsevol comunicació que et faci arribar la Seguretat Social. Les comunicacions poden ser relatives a procediments recaptatoris (reclamacions de deute i providències de constrenyiment), procediments de deducció, constrenyiment per quotes, recaptacions conjuntes, procediments administratius sobre l’ajornament de deutes amb la Seguretat Social, devolucions d’ingressos indeguts a la Seguretat Social, subsidis d’incapacitat temporal i estudis informatius de jubilació.

Les empreses o treballadors autònoms obligats a l’ús de notificacions telemàtiques hauran d’accedir a la Seu Electrònica de la Seguretat Social per consultar i signar aquestes notificacions. L’usuari haurà de disposar d’un certificat digital. A més, sempre que hi ha una nova notificació, l’usuari rep un missatge d’e-mail en el seu correu.

Qui estan obligats a utilitzar la Seu Electrònica?

En el cas de les notificacions electròniques de la Seguretat Social, tant empreses com a autònoms estan obligats a rebre per mitjans electrònics les notificacions i comunicacions que els dirigeixi l’Administració en l’exercici de les seves competències. Pel que totes les comunicacions es rebran única i exclusivament a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, i l’empresa o autònom queda obligat a accedir a la seva Seu Electrònica per gestionar les notificacions que la Seguretat Social hagi decidit realitzar-li.

El Sistema que regula la Remissió Electrònica de Dades de la Seguretat Social estableix que estan obligats a formar part d’aquest sistema totes les empreses que estiguin dins dels règims de la Seguretat Social amb independència de la grandària de la plantilla o de qual sigui la seva activitat.

També estan obligats els treballadors autònoms, excepte els treballadors del Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agrari que, a més, puguin ser considerats empresaris obligats pel sistema en segons quins casos.

La Seguretat Social et podrà enviar qualsevol tipus de notificació a qualsevol moment.

En rebre una nova notificació en la teva bústia, l’Administració et concedeix 10 dies perquè la consultis i, en cas que no ho facis, es considera que se t’ha notificat. Pel que, és important que la gestió de les notificacions telemàtiques la tinguis amb la teva assessoria.

A Serra Mayans Assessors realitzem el seguiment de les notificacions electròniques que t’envia la Seguretat Social.

A partir del dia 1 d’octubre 2018 els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions
Tagged on: