ES RETARDA L’OBLIGACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE MESURADORS DE CO₂ A BARS I RESTAURANTS – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

En nota informativa del 14-12-2020,  el Govern Balear acorda diversos canvis que aclareixen, precisen i reforcen aspectes concrets del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la Covid-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 27 de Novembre de 2020.

 

Entre els més rellevants es troba el retard de l’obligació de la implantació de mesuradors de CO₂:

L’acord disposa igualment la pròrroga del termini establert per donar compliment a l’obligació d’instal·lar mesuradors de CO2 en determinats establiments fins al dia 1 de febrer de 2021. No obstant això, a partir del dia 15 de desembre serà obligatòria per part dels establiments que no hagin complert la instal·lació d’aquests equipaments la presentació d’un justificant de comanda amb la confirmació de la compra, en el qual figurin les dades fiscals de l’establiment.

ES RETARDA L’OBLIGACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE MESURADORS DE CO₂ A BARS I RESTAURANTS