El nou Salari Mínim Interprofessional de 2019 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

A partir de l’1 de gener ha entrat en vigor l’aplicació del nou Salari Mínim Interprofessional, que es recull en el Reial Decret 1462/2018 de 21 de desembre. Com afecta les nòmines la pujada de l’SMI per al 2019?

La publicació al BOE confirma un increment del 22,3% de l’SMI respecte a 2018. El salari mínim puja de 735,90 a 900 euros al mes. Quedant com segueix a continuació:

Salari Mínim Interprofessional diari: 30 €/dia.
• Salari Mínim Interprofessional mensual: 900 €/mes.

Segons el Reial Decret, el còmput anual del SMI en cap cas podrà ser inferior a 12.600 euros. Els 900 euros mensuals, si tenim en compte que s’han d’aplicar sobre la base de 14 pagues, si aquestes es prorrategen en 12 mesos, donaria com a resultat un salari de 1050 euros bruts al mes. Cal tenir en compte que aquesta xifra és per jornades completes (40 h/setmanals); per jornades parcials es calcularà proporcionalment.

Per als treballadors eventuals i temporers, el salari mínim serà de 42,62 euros al dia, i per als empleats de llar, de 7,04 euros per hora.

Aquest increment de l’SMI beneficiarà, segons va destacar el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, a gairebé 2,5 milions de treballadors, més de la meitat d’ells dones (56,7%), de manera que contribuirà a reduir la bretxa de gènere en salaris i pensions.

Noves regles d’afectació de l’SMI als convenis que el facin servir com a referència

El Reial Decret Llei 28/2018 de 29 de desembre, estableix en el seu article 12 les noves regles d’afectació del nou SMI als conveni que fan servir aquest de referència per determinar l’increment del salari base o complements salarials. La norma recorda que per a aquells salaris establerts en conveni, que siguin inferiors al SMI de 2019, hauran d’adequar la seva quantia a 900 euros.

Donat el caràcter excepcional de la pujada, aquestes són les noves regles d’afectació de les quanties de SMI als convenis col•lectius que fan servir aquest de referència per determinar els increments de salari i complements durant 2019:

• Per convenis vigents des de gener 2017: Quantia del SMI 2016 + INCREMENT 2%.
• Per convenis que van entrar en vigor amb data posterior a gener 2017 i seguien en vigor a 26 de desembre de 2017: Quantia SMI 2017+ 2%.
• Per convenis que van entrar en vigor després del 26 de desembre de 2017: Quantia SMI 2018.

Treball, en el seu moment, va destacar que l’objectiu d’aquesta pujada de l’SMI és el d’augmentar el nivell de vida de les persones amb pitjors retribucions (principalment dones, joves, treballadors agraris) i fomentar un creixement salarial en línia amb les recomanacions internacionals i el pactat en l’acord de convenis.

El nou Salari Mínim Interprofessional de 2019
Tagged on: