DATES DELS DIUMENGES I ALTRES FESTIUS EN QUÈ ELS COMERÇOS PODEN ROMANDRE OBERTS Al PÚBLICO EN 2021 A ILLES BALEARS (BOIB 29/10/2020) – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Les dates dels diumenges i altres festius en què els comerços poden romandre oberts al públic en 2021 seran les següents:

3 de gener, diumenge

1 d’abril, Dijous Sant

2 de maig, diumenge

4 de juliol, diumenge

15 d’agost, diumenge

5 de setembre, diumenge

31 d’octubre, diumenge

28 de novembre, diumenge

12 de desembre, diumenge

19 de desembre, diumenge

A més s’estableix que, d’entre el total d’aquests dies determinats, les dues dates que poden ser susceptibles de substitució, d’acord amb l’article 18.4 de la Llei 11/2014, són les següents:

3 de gener, diumenge

4 de juliol, diumenge

DATES DELS DIUMENGES I ALTRES FESTIUS EN QUÈ ELS COMERÇOS PODEN ROMANDRE OBERTS Al PÚBLICO EN 2021 A ILLES BALEARS (BOIB 29/10/2020)