• CONTRACTES TEMPORALS

Aprovat un subsidi per circumstàncies excepcionals aplicable al col·lectiu de treballadors temporals el contracte dels quals s’extingeix perquè arriba a la seva fi, encara que no hagin cotitzat prou. El requisit imprescindible és que el contracte finalitzat hagi estat d’almenys 2 mesos. La quantia d’aquest subsidi serà del 80% de l’Indicador Públic de Rendes Múltiples (IPREM): 430,27€/ mes.

•  EMPLEADES DE LLAR

S’aprova un nou subsidi per a les treballadores domèstiques que estiguin donades d’alta en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social abans l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
Es dirigeix a les empleades de llar que han hagut de deixar de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.
La quantia d’aquesta ajuda serà del 70% de la seva base reguladora.
Han de presentar la declaració signada per la persona ocupadora o la carta d’acomiadament o la baixa del Sistema d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social. Aquest subsidi extraordinari és compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social.

• EMPRESES

Aquest Reial decret llei precisa l’exigència que les empreses que s’acullin a ERTE de força major mantinguin l’ocupació durant els sis mesos següents a la fi d’aquest ajust. Precisen les situacions que no es consideraran destrucció d’ocupació, entre elles, la finalització d’un contracte temporal per al qual finalitzi l’obra o servei. També, la situació de determinats col·lectius que tenen un alt grau d’estacionalitat, com l’agrari, el de la cultura, els vinculats a esdeveniments com la Setmana Santa o uns altres.

• COMPATIBILITAT DEL SUBSIDI PER CURA DE MENOR I PRESTACIÓ PER CESSAMENT OCUPACIÓ O CESSAMENT D’ACTIVITAT DURANT LA PERMANÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA.

A més s’incorporen noves mesures extraordinàries:
• Els autònoms i empreses podran sol·licitar l’ajornament de les quotes que s’han de pagar el mes d’abril, a un interès reduït del 0,5%, interès set vegades inferior al que normalment s’estableix.
• Per a accedir a aquests ajornaments, ha de tractar-se d’empreses o autònoms, afectats des d’i per la situació provocada per el covid 19. Per això les empreses i treballadors que es beneficiïn d’aquesta mena d’ajornaments, no poden tenir un altre ajornament en vigor anterior.
• S’ha de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del mes d’abril, per a evitar la facturació de la quota.
• D’altra banda s’ha donat llum verda a una moratòria a pimes i autònoms de fins a sis mesos per al pagament de les obligacions amb la Seguretat Social. D’aquesta forma, es podran demorar sense interessos ni recàrrecs els pagaments de les cotitzacions que hagin de efectuar-se en els mesos de maig, juny i juliol. Aquestes quotes s’hauran d’abonar sis mesos després.
Els requisits per a poder sol·licitar aquesta moratòria s’establiran a través d’una Ordre Ministerial.
Les sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents. No obstant això, amb la finalitat d’agilitar el tràmit de les moratòries, s’admetrà que les sol·licituds comprenguin els mesos posteriors a aquell en què es efectua la sol·licitud.
La moratòria no serà aplicable per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions socials pels seus treballadors afectats per ERTEs per força major a causa del coronavirus.
A més les empreses i autònoms que poguessin no tenir dret a la moratòria també podran sol·licitar l’ajornament abans esmentat al 0,5% durant els períodes de pagament de maig i juny.

MESURES LABORALS del Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. (BOE 1-04-2020)
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad