De suport a autònoms i empreses, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables

a) Mesures per a famílies

• La moratòria hipotecària s’estén a les persones físiques que tinguin arrendats immobles pels quals no percebin la renda arrendatícia; s’inclouen els crèdits al consum.

• s’amplien com a contingència en la qual es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions recollint, amb caràcter excepcional, en els quals es podrà disposar de l’estalvi acumulat en plans de pensions, la situacions de desocupació conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació i el cessament d’activitat de treballadors per compte propi o autònoms

• s’amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social d’electricitat, al qual podran acollir-se, de manera excepcional i temporal, les persones físiques, en el seu habitatge habitual, amb dret a contractar el Preu Voluntari per al Petit Consumidor, que tinguin una renda igual o inferior a determinats llindars referenciats al IPREM, i que acreditin haver cessat en la seva activitat professional com a professionals autònoms o haver vist la seva facturació reduïda en un 75 per cent en mitjana respecte al semestre anterior.

b) Mesures per a autònoms

• La moratòria hipotecària s’estén a altra a autònoms, empresaris i professionals respectes als immobles afectes a l’activitat econòmica.

• es permet que els autònoms i empreses puguin suspendre temporalment els seus contractes de subministrament o modificar les seves modalitats de contractes sense penalització; així mateix, se’ls possibilita el canvi de peatge d’accés i l’ajust de la potència contractada a l’alça o a la baixa, sense cap cost. Una vegada conclòs l’estat d’alarma, se’ls torna a permetre una nova modificació sense cost ni penalització. També podran sol·licitar la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació. Finalitzat l’estat d’alarma, les quantitats degudes es pagaran en les factures dels següents 6 mesos.
• s’ha establert un mecanisme de suspensió del pagament de la factura d’electricitat, gas natural i determinats productes derivats del petroli, per part del titular del contracte al comercialitzador

c) Mesures de protecció a consumidors

• els consumidors i usuaris podran exercir el dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies si no pot executar el contracte de compravenda o prestació del servei.

• en viatges combinats, el consumidor o usuari podrà optar per sol·licitar el reemborsament o fer ús del bo que li lliurarà l’organitzador i utilitzar-lo en el termini d’un any i de no utilitzar-lo podrà sol·licitar el reemborso.

• dotar als consumidors, de manera temporal i excepcional, de mecanismes de flexibilització de les condicions de la contractació d’electricitat, de manera que aquests contractes es puguin adaptar a les noves pautes de consum.

MESURES NO LABORALS del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. (BOE 1-04/2020)
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad